สินค้าเครื่อง
ระบบเคลือบเงาสิ่งพิมพ์ HOCK

เครื่องเคลือบเงา ยู.วี. เต็มแผ่น ระบบอัตโนมัติ

  • ขนาดกระดาษใหญ่สุด 1100 x 1100 มม., ขนาดกระดาษเล็กสุด 320 x 320 มม.
  • ความเร็วสูงสุดในการเคลือบ 60 เมตร/นาที, ป้อนกระดาษได้หนาตั้งแต่ 100-600 แกรม
  • ระบบป้อนกระดาษ และรับกระดาษ แบบอัตโนมัติ (Auto Feeder & Auto Stacker)
อ่านเพิ่มเติม
HUC-45CD of Hock

เครื่องเคลือบเงา ยู.วี. แบบเว้นจุด-เว้นลิ้น รุ่นใหม่ ระบบไฮสปีดอัตโนมัติ

  • ขนาดกระดาษใหญ่สุด 1060 x 740 มม. ขนาดกระดาษเล็กสุด 450 x 360 มม.
  • เคลือบกระดาษอาร์ตหนาได้ตั้งแต่ 85 แกรม จนกระดาษกล่องหนา 0.65 มม. กริ๊ปเปอร์จับกระดาษ 6-8 มม.
  • ความเร็วเครื่องสูงสุด สำหรับเคลือบ UV 7,200 แผ่น/ชม. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ UV และกระดา และสำหรับเคลือบ Water Base 4,500 แผ่น/ชม. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวานิชและกระดาษ
อ่านเพิ่มเติม
KMAUW-1060 of Hock

เครื่องเคลือบฟิล์ม PET, BOPP, Metalize Film ลงบนกระดาษ ระบบอัตโนมัติ เคลือบได้ทั้งระบบ Solvent Base และ Water Base

  • กระดาษใหญ่สุดที่ป้อนได้ 1050 x 800 (43" x 31"), กระดาษเล็กสุด 360 x 360 มม.
  • กระดาษคลือบได้ตั้งแต่ 100 แกรม จนถึง 600 แกรม
  • แรงอัดโมล์รีดตั้งแต่ 80 - 120 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร, ความร้อนที่โมล์รีดตั้งแต่ 60 - 150 องศา
อ่านเพิ่มเติม
LWII-120 SCOD of Hock