KMAUW-1060
ระบบเคลือบเงาสิ่งพิมพ์ HOCK MACHINERY
KMAUW-1060 of Hock
คุณสมบัติ

เครื่องเคลือบเงา ยู.วี. แบบเว้นจุด-เว้นลิ้น รุ่นใหม่ ระบบไฮสปีดอัตโนมัติ

 • ขนาดกระดาษใหญ่สุด 1060 x 740 มม. ขนาดกระดาษเล็กสุด 450 x 360 มม.
 • เคลือบกระดาษอาร์ตหนาได้ตั้งแต่ 85 แกรม จนกระดาษกล่องหนา 0.65 มม. กริ๊ปเปอร์จับกระดาษ 6-8 มม.
 • ความเร็วเครื่องสูงสุด สำหรับเคลือบ UV 7,200 แผ่น/ชม. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ UV และกระดาษ และสำหรับเคลือบ Water Base 4,500 แผ่น/ชม. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวานิชและกระดาษ
 • ระบบป้อนกระดาษแบบ PRE-LOADING และรับกระดาษแบบอัตโนมัติ
 • ควบคุมการสั่งงานหลักและแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยจอ LCD แบบจอสัมผัส
 • ระบบป้องกันกระดาษไม่เข้าฉากหน้า หรือกระดาษเข้าฉากเอียง พร้อมระบบป้องกันกระดาษซ้อน เครื่องจะหยุดป้อนกระดาษโดยอัตโนมัติ
 • ระบบเคลือบเงาวานิชเลือกได้ 2 ระบบ "UV Varnish" or "Water Base Varnish" สามารถปรับเปลี่ยนการเคลือบเงาแบบ UV Varnish หรือ Water Base Varnish ได้
 • ระบบป้อนกระดาษเข้าโมล์เหล็กด้วย กริ้ปเปอร์ชิงช้า บังคับด้วยลูกเบี้ยว (Swing Gripper with Cam System) ทำให้การป้อนกระดาษเข้าโมล์เคลือบ เป็นไปอย่างราบเรียบ แม่นยำ เครื่องสามารถทำงานได้ในความเร็วที่สูง ถึง 7,200 แผ่น/ชม. ซึ่งดีกว่าระบบเก่าที่ป้อนกระดาษเข้าโมล์เคลือบแบบกริ๊ปเปอร์พลิกหงายจับจังหวะเดียว
 • ระบบเคลือบเงา สามารถปรับตั้งปริมาณความหนาของน้ำยา UV Varnish หรือ Water Base Varnish ปรับได้โดยง่าย
 • ถังน้ำยา UV Varnish 1 ชุด และ ถังน้ำยา Water Base Varnish อีก 1 ชุด เป็นระบบไหลเวียน
 • ระบบแคล้มยึดผ้ายาง สามารถอด เข้า-ออก ได้โดยง่าย
 • ระบบสายพานลมดูดพากระดาษหลังเคลือบ ผ่านยูนิตอบแห้งด้วยสายพาน (CONVEYOR VACUUM BELTS)
 • ระบบอบแห้งด้วยชุด UV Dryer (ตู้อบแสงยูวี 3 หลอด) และระบบอบแห้งด้วย IR. Dryer 2 ตู้อบในแต่ละตู้อบ IR. Dryer จะมี IR. Lamp 12 แท่ง รวมทั้งหมด 24 แท่ง
 • ระบบยกชุดกล่องตู้อบ UV. Lamp และตู้อบ IR Lamp บังคับด้วยระบบนิวเมติค ระบบอัตโนมัติ