เครื่องจักร
ระบบงานพับอัตโนมัติ SHOEI

เป็นเครื่องพับกระดาษขนาดเล็ก สำหรับงานพับเอกสารกำกับยา เอกสารและแผ่นพับขนาดเล็กเครื่องสำอาง ป้ายแผ่นพับขนาดเล็กต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง SHOEI รุ่น SM Series นับเป็นเครื่องพับอัตโนมัติที่พับได้เล็กที่สุดในโลก พับเหลือเพียง 25 มม. X 50 มม. (พับขวาง) หรือ 25 มม. X 25 มม. (พับเดียว)

SM Series (1 Station)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสเตชั่นเดียว เหมาะงานพับเอกสารกำกับยา เอกสารและแผ่นพับขนาดเล็กเครื่องสำอาง ป้ายแผ่นพับขนาดเล็กต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
SM Series 1 station of Shoei
SM Series 2 stations of Shoei
SM Series (2 Stations)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสองสเตชั่น เหมาะงานพับเอกสารกำกับยา เอกสารและแผ่นพับขนาดเล็กเครื่องสำอาง ป้ายแผ่นพับขนาดเล็กต่างๆ หลากหลายรูปแบบงานพับ

อ่านเพิ่มเติม

เป็นเครื่องพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ขนาดกลาง ขนาดตัด 5 จนถึงขนาด ตัด 3 พร้อมระบบป้อนกระดาษแบบโต๊ะชั้นเดียว Single Pile Feeder และระบบป้อนกระดาษต่อเนื่องแบบ Round Pile Feeder ให้เลือกตามความเหมาะสมกับจำนวนงาน

Compact Series (1 Station)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสเตชั่นเดียว เหมาะงานพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ เอกสารและแผ่นพับเครื่องสำอาง ป้ายแผ่นพับ ขนาดเล็กไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม
Compact Series 1 station of Shoei
Compact Series 2 stations of Shoei
Compact Series (2 Stations)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสเตชั่นเดียว เหมาะงานพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ เอกสารและแผ่นพับเครื่องสำอาง ป้ายแผ่นพับ ขนาดเล็กไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม

เป็นเครื่องพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ขนาดใหญ่ ขนาดตัด 2 ขึ้นไป มีหลากหลายรุ่น หลากหลายรูปแบบงานพับให้เลือก และระบบป้อนกระดาษให้เลือกถึง 3 แบบ แบบโต๊ะป้อนกระดาษแบบสองชั้น Double Pile Feeder, แบบป้อนกระดาษต่อเนื่องแบบ Round Pile Feeder, และแบบป้อนกระดาษแบบตั้งแนวสูง High Pile Feeder ให้เลือกตามความเหมาะสมจำนวนงานพับ และการลงทุน และยังมีเครื่องพับแบบหน่วยพับเตชั่นเดียว แบบหน่วยพับสองสเตชั่น และแบบหน่วยพับสามสเตชั่น ให้เลือก สำหรับงานพับที่ต้องการความหลายหลายรูปแบบพับ

Combination Series (1 Station)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสเตชั่นเดียว เหมาะงานพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ที่แบบพับไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม
Combination Series 1 station of Shoei
Combination Series 2 stations of Shoei
Combination Series (2 Stations)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสองสเตชั่น เหมาะงานพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ที่มีแบบพับหลากหลายมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Combination Series (3 Stations)

เครื่องพับกระดาษแบบหน่วยพับสามสเตชั่น เหมาะงานพับหนังสือ แคตตาล็อก โบรชัวร์ ที่มีแบบพับหลากหลายมาก

อ่านเพิ่มเติม
Combination Series 3 stations of Shoei
Domino (Rotary Feeder + Cross Knife, KZ Knife, Buckle Unit + Press Stacker)

เครื่องยูนิตผสม สำหรับงานพับที่มาจากเครื่องพิมพ์เวปออฟเซทที่ถูกพับมาบางส่วนแล้ว แต่ยังพับไม่ครบยก หรือไม่ครบตามแบบพับ โดย Rotary Feeder สามารถป้อนยกกระดาษที่ถูกพับมาแล้วจากเวปออฟเซท เข้าไปหน่วยพับขวางปกติ (Cross Knife) หรือหน่วยพับขวางกลับหน้ายก (KZ Knife) หรือหน่วยพับตระแกรง (Buckle unit) แล้วแต่รูปแบบงานพับช่วงต่อ และสุดท้ายเก็บ นับ รีด เรียงรับกระดาษ (Press Stacker) เป็นการนำยูนิตส่วนต่างๆของ SHOEI นำมาต่อพ่วงกันได้หลายส่วนเป็น Domino

Domino of Shoei
Press Stacker of Shoei
Press Stacker

ยูนิตเก็บ นับ รีด เรียงกระดาษแนวราบ สามารถต่อเข้ากับเครื่องพับ SHOEI ได้ทุกรุ่น ปรับระดับสูง-ต่ำ ของยูนิตได้ ตามตำแหน่งที่จะต่อเข้า

Vertical Press Stacker

ยูนิตเก็บ นับ รีด เรียงกระดาษแนวดิ่ง สามารถต่อเข้ากับเครื่องพับ SHOEI ได้ทุกรุ่น ปรับระดับสูง-ต่ำ ของยูนิตได้ ตามตำแหน่งที่จะต่อเข้า

Vertical Press Stacker of Shoei
Perforator of Shoei
Perforator

เครื่องปรุกระดาษอัตโนมัติ ระบบป้อนและรับกระดาษอัตโนมัติ ปรุงานพิมพ์ได้หลายแนวพร้อมกัน

Mailing

ระบบผสมผสานเครื่องพับ ระบบฉีกกาว ระบบปรุ เพื่องานพับแบบ mailing โดยการออกแบบสิ่งพิมพ์ จากเครื่องพิมพ์ออฟเซท แล้วมาเข้าเครื่อง SHOEI MAILER SYSTEM เครื่องจะทำการพับในรูปแบบที่กำหนดพร้อมฉีดทากาวเพื่อปิดผนึก และปรุแนวฉีก โดยสามารถเพิ่มระบบการติดฉลาก หรือ ยิงชื่อที่อยู่ จ่าหน้าถึงผู้รับ ด้วย Ink Jet ได้ด้วย โดยผ่านเพียงเครื่อง SHOEI MAILER SYSTEM เพียงเครื่องเดียวจนเสร็จสิ้น

อ่านเพิ่มเติม
Mailing of Shoei
16 Page Signature Book Binding System

ระบบเครื่องพับ ที่พับ 16 หน้าฉีดกาวที่สัน ตัดสามด้าน เป็นรูปเล่มสำเร็จภายในเครื่องเดียวเท่านั้น เหมาะงานหนังสือ หรือ แคตตาล็อก ที่เข้าสันแบบกาว ที่มี 16 หน้าเป็นงานประจำ

16 Page Signature Book Binding of Shoei