Mailing
ระบบงานพับอัตโนมัติ SHOEI MACHINERY
Mailing of Shoei
คุณสมบัติ

ระบบผสมผสานเครื่องพับ ระบบฉีกกาว ระบบปรุ เพื่องานพับแบบ mailing โดยการออกแบบสิ่งพิมพ์ จากเครื่องพิมพ์ออฟเซท แล้วมาเข้าเครื่อง SHOEI MAILER SYSTEM เครื่องจะทำการพับในรูปแบบที่กำหนดพร้อมฉีดทากาวเพื่อปิดผนึก และปรุแนวฉีก โดยสามารถเพิ่มระบบการติดฉลาก หรือ ยิงชื่อที่อยู่ จ่าหน้าถึงผู้รับ ด้วย Ink Jet ได้ด้วย โดยผ่านเพียงเครื่อง SHOEI MAILER SYSTEM เพียงเครื่องเดียวจนเสร็จสิ้น

ที่สุดการบริการของบริษัทฯ

เครื่องพับ SHOEI ที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์การบริการที่ดีที่สุด โดยทางบริษัทฯ ได้สำรองโรลเลอร์ลูกกลิ้งพับกระดาษมากกว่า 100 ชิ้น ล้อสูญญากาศ และปั๊มลม เพื่อให้บริการยืมฟรีสำหรับลูกค้า SHOEI ทุกเครื่องของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอที่จะต้องนำโรลเลอร์ลูกกลิ้งพับกระดาษ ล้อสูญญากาศ หรือปั๊มลมไปซ่อมเอง ทำให้ไม่ต้องหยุดเครื่องรอหลายวัน โดยทางบริษัทฯจะนำไปหล่อ หรือซ่อมให้เอง บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในไทย ที่กล้าลงทุนหลายล้านบาท เพื่อสำรองโรลเลอร์ลูกกลิ้งพับกระดาษ ล้อสูญญากาศ และปั๊มลม ให้ลูกค้ายืมใช้ฟรี

Features
Cold Glue (top & bottom of mailer)
Separete Conveyor
Cold Gluer & Folder
Double Stream Delivery