เครื่องจักร
ระบบงานปั๊มกล่อง SHANGHAI YAWA

เครื่องปั๊มกล่องกระดาษระบบอัตโนมัติ ไฮสปีด (สามารถปั๊มขาด ปั๊มนูนได้) พร้อมหน่วยกระทุ้งเศษกระดาษ (Stripping Unit)

อ่านเพิ่มเติม
TDS1060 or TD1060S of Yawa

เครื่องปั๊มกล่องกระดาษระบบอัตโนมัติ ไฮสปีด (สามารถปั๊มขาด ปั๊มนูนได้) พร้อมหน่วยกระทุ้งเศษกระดาษ (Stripping Unit)

อ่านเพิ่มเติม
TDS800 of Yawa

เครื่องปั๊มกล่องกระดาษ ระบบแกะกล่องอัตโนมัติ (สามารถปั๊มขาด ปั๊มนูนได้) พร้อมหน่วยกระทุ้งเศษกระดาษ (Stripping Unit)

อ่านเพิ่มเติม
DS106 of Yawa