line logo

About Us

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าทุกท่านและได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการจากพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายและให้บริการหลังการขายในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

บริษัทได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี 1961 โดย คุณระพินทร์ สื่อวีระชัย ภายใต้ชื่อว่า "ร้านศรีอักษร" เราได้ริเริ่มนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของ Letterpress จากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

ต่อมาในปี 1994 เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท ส. ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส์ จำกัด" (S.A.P) ตั้งแต่นั้นมาเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Exclusive Distributor) จากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี และจีน โดยจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เราได้ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก เพื่อให้การทำงานของลูกค้าทุกท่านมีความต่อเนื่องมากที่สุด ดังนั้นเราจึงได้ลงทุนเรื่องพนักงานของเรา และสต๊อกอะไหล่ เป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

Core Values

บรรทัดฐานที่แสดงความเป็นเรา

Service

เรามีใจรักการบริการเพื่อ สนับสนุนและมีความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลลูกค้าคนสำคัญ

Improvement

เราจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นและความทันสมัย เพื่อตอบโจทย์และพัฒนา การทำงานทั้งในองค์กร และลูกค้าของเรา

Modesty

ไม่ว่าเราจะเติบโตไปแค่ไหน เราก็จะไม่ลืมความเป็นมิตรภาพที่ดี ต่อคนรอบข้าง และยังคงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ

Adaptation

เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน เพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

Commitment

เรามีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบ ต่อการทำงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีอยู่เสมอ

สำหรับการบริการที่ยอดเยี่ยม

บริษัทฯ มีทีมช่างเป็นของตัวเองที่พร้อมดูแลเครื่องจักรของลูกค้า และเราได้สต๊อกอะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการจากเรา อีกทั้งเรายังมีนโนบายที่ให้ลูกค้ายืมบางอะไหล่ เพื่อลดผลกระทบจากการผลิตและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของเรา

สำหรับการเป็นคู่ค้าที่ดี

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะยาวนาน ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้ เราจึงยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและเข้าใจก่อนการซื้อเครื่องจักร เพราะเราอยากให้ลูกค้าได้ลงทุนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด