คุณชานนท์ โพธิปักขิยธรมม (ขวา) (ทายาทรุ่น 3) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังกระดาษ ขอนแก่น จำกัด ติดตั้ง ITOTEC รุ่น SC-115Z, ITOTEC เครื่อง 2 ของบริษัท
คุณทศวัสส์ ศศิธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต้นไม้เพรส จำกัด ติดตั้ง Yawa รุ่น TD1060S
คุณธนรัตน์ และคุณธนวัฒน์ ลัภยพร (ทายาทรุ่น 3) บริษัท แอล เกรท แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ติดตั้ง ITOTEC รุ่น SC-115Z, ITOTEC เครื่อง 3 ของบริษัท
คุณธนรัตน์ และคุณธนวัฒน์ ลัภยพร (ทายาทรุ่น 3) บริษัท แอล เกรท แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ติดตั้ง Yawa รุ่น TD1060S, Yawa เครื่อง 3 ของบริษัท
คุณธนรัตน์ และคุณธนวัฒน์ ลัภยพร (ทายาทรุ่น 3) บริษัท แอล เกรท แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ติดตั้ง Yawa รุ่น TD1060S, Yawa เครื่อง 4 ของบริษัท
คุณปรเมศร์ เลิศสกุลพาณิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส พี พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ติดตั้ง ITOTEC รุ่น SC-115Z
คุณปรเมศร์ เลิศสกุลพาณิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส พี พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ติดตั้ง Yawa รุ่น TD1060S