เกี่ยวกับเรา

The company was established in 1961 by MR. RAPHIN SUEVERACHAI as the name "Sri Aksorn" shop. We started to import various kinds of Letterpress machineries and equipment from Japan and Taiwan.

Since 1994, the company's name has been changed to "S. Sri Aksorn Printing Products Co.Ltd." (S.A.P). From that point on, our main product lines are Printing and Packaging Machineries and Equipment's Suppliers for Publishing Printing and Packaging Printing. We have been designated as the Exclusive Distributor by Japanese's, Taiwanese's, Korean's, and Chinese's manufactories.

To be "Excellent Service"
Excellent trainings for our team and up-to-date knowledge and experiences to serve our customers
To be "Excellent marketing"
With great amount of investment in Thai Printing and Packaging Exhibitions.
ติดต่อ
บริษัท
บริษัท ส. ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)
88/1-4 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
เบอร์ติดต่อ
แฟกซ์
02-291-1066
อีเมล