line logo

Aventure

เครื่องเข้าเล่มไสกาว ทากาว เข้าปก ระบบกาว PUR (1 แคล้มหนีบ)

เครื่องเข้าเล่มไสกาว ทากาว เข้าปก ระบบกาว PUR แบบ 1 แคล้มหนีบ ระบบมือป้อนยกหนังสือและปก ระบบไสกาว ทากาว เข้าปก ด้วยกาว PUR ระบบปิด (PUR-Closed Gluing System) ซึ่งจดเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ BINDEX เท่านั้น โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งระบบ ระบบกาว PUR แบบปิด จะทำให้การเก็บ รักษากาว PUR ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ สามารถเก็บอยู่ในระบบของเครื่องได้นานนับเป็นเดือนๆ โดยไม่เสียหาย
adventure model book binding machine by purlux company
{{ n }}
square bullet icon
ออกแบบมาเพื่องานสั้น จำนวนน้อย เปลี่ยนงานบ่อยๆ
square bullet icon
เพื่องานเข้าเล่มที่ต้องการกางเล่มได้เกือบ 180 องศา โดยรูปเล่มไม่หลุดออก
square bullet icon
ควบคุมสั่งงานและบันทึกความจำด้วยจอสัมผัส (Touchscreen)
square bullet icon
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและปรับระยะฉากแบบอัตโนมัติ
square bullet icon
สามารถวัดขนาดความหนาของหนังสือโดยอัตโนมัติ โดยระยะห่างของแคล้ม ระยะความกว้าง ของกาว และระยะห่างของแคล้มหนีบปก จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
square bullet icon
ใบมีดตัดสัน และควั่นรอย นำเข้าจากประเทศอิตาลี และถูกออกแบบ ใส่อยู่บนจานล้อเดียวกัน พร้อมระบบดูดขี้กระดาษลงใส่ถังเก็บขี้กระดาษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดสันหนังสือยาวสุด 450 มม.
ความหนาเล่มสำเร็จ ตั้งแต่ 3 - 50 มม.
ความเร็วเครื่องสูงสุด 200 เล่ม/ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ย x ส) 790 x 1,850 x 1,230 มม.