line logo

JBB50/5

เครื่องเข้าเล่มไสกาว ทากาว เข้าปก (5 แคล้มหนีบ)

เครื่องเข้าเล่มไสกาว ทากาว เข้าปก แบบ 5 แคล้มหนีบ ระบบมือป้อน โครงสร้างรูปแบบวงรี
jbb50/5 model book binding machine by purlux company
{{ n }}
square bullet icon
ควบคุมสั่งงานด้วยจอสัมผัส ระบบ TOUCH SCREEN
square bullet icon
ระบบป้อนยกกระดาษแบบหยุดรอ ทำให้ง่ายต่อการใส่ยก
square bullet icon
ระบบทากาวสันแบบ 2 ล้อ สามารถตั้งระยะเว้นทากาว ตามความยาวหนังสือได้ พร้อมล้อปาดกาว เพื่อให้ความหนากาวที่ถูกทาสัน หนาสม่ำเสมอ พร้อมล้อสันกาวข้าง
square bullet icon
ระบบใบมีดตัดสัน และควั่นรอย สามารถตั้ง สูง-ต่ำ ได้ตามต้องการ
square bullet icon
ระบบป้อนปกแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ ดึงจากใบล่าง สามารถหยุดป้อนปกเอง ถ้าไม่มียกหนังสือ
square bullet icon
ระบบหนีบเข้าปก แบบฉากดันปกในขณะที่ฉากแคล้มหนีบ หยุดตำแหน่งที่ตรงกันทุกครั้ง ทำให้การเข้าปกทุกเล่มระยะปกและยกหนังสือยกตรงกัน และการเข้าปกหนีบแบบหยุดพัก ทำให้เพิ่มการยึดแน่นของกาวสันได้เป็นอย่างดี
square bullet icon
พร้อมระบบดูดขี้กระดาษใส่ถุงผ้าขนาดใหญ่
square bullet icon
ระบบสายพานพาเล่มออก

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดหนังสือใหญ่สุด 450 x 270 มม.
ขนาดหนังสือเล็กสุด 140 x 120 มม.
ความหนาเล่มสำเร็จ ตั้งแต่ 3 - 50 มม.
ความเร็วเครื่องสูงสุด 2,050 รอบ/ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ย x ส) 1,450 x 4,500 x 1,450 มม.