Adventure
ระบบงานเข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา ไสกาวเข้าปก PURLUX MACHINERY
Adventure of Purlux
คุณสมบัติ

เครื่องไสสัน ทากาว เข้าปก ระบบกาว PUR แบบ 1 แคล้มหนีบ ระบบมือป้อนยกหนังสือและปก ระบบไสกาว ทากาว เข้าปก ด้วยกาว PUR ระบบปิด (PUR-Closed Gluing System) ซึ่งจดเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ BINDEX เท่านั้น โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งระบบ ระบบกาว PUR แบบปิด จะทำให้การเก็บ รักษากาว PUR ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ สามารถเก็บอยู่ในระบบของเครื่องได้นานนับเป็นเดือนๆ โดยไม่เสียหาย

  • ออกแบบมาเพื่องานสั้น จำนวนน้อย เปลี่ยนงานบ่อยๆ
  • เพื่องานเข้าเล่มที่ต้องการกางเล่มได้เกือบ 180 องศา โดยรูปเล่มไม่หลุดออก
  • ควบคุมสั่งงานและบันทึกความจำด้วยจอสัมผัส ระบบ TOUCH SCREEN
  • ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและปรับระยะฉากแบบอัตโนมัติ
  • สามารถวัดขนาดความหนาของหนังสือโดยอัตโนมัติ โดยระยะห่างของแคล้ม ระยะความกว้าง ของกาว และระยะห่างของแคล้มหนีบปก จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
  • ใบมีดตัดสัน และควั่นรอย นำเข้าจากประเทศอิตาลี และถูกออกแบบ ใส่อยู่บนจานล้อเดียวกัน พร้อมระบบดูดขี้กระดาษลงใส่ถังเก็บขี้กระดาษ
Adventure of Purlux
ขนาดสันหนังสือยาวสุด 450 มม.
ความหนาเล่มสำเร็จ ตั้งแต่ 3 - 50 มม.
ความเร็วเครื่องสูงสุด 200 เล่ม/ชม. ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดตัวเครื่อง (ย. x ก. x ส.) 1,850 x 790 x1,230 มม.