Explorer 5500
ระบบงานเข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา ไสกาวเข้าปก PURLUX MACHINERY
Explorer 5500 of Purlux
คุณสมบัติ

เครื่องไสสัน ทากาว เข้าปก แบบ 13 แคล้มหนีบ พร้อมด้วย ระบบป้อนยกหนังสือแบบโรตารี่ ระบบอัตโนมัติ ควบคุมสั่งงาน แจ้งผล แจ้งปัญหา ด้วยจอสีสัมผัส Color Touch Screen Panel ความเร็วในการผลิตสูงสุด 5,500 เล่ม/ชม.

ยูนิตเครื่อง
ยูนิตป้อนเก็บยก ระบบโรตารี่ (1 ยูนิตประกอบด้วย 3 หน่วยป้อน) ระบบป้อนยกแบบโรตารี่ พร้อมระบบตรวจสอบ ป้อนยกขาด ป้อนยกเกิน ใช้งานและตั้งงานง่าย
ยูนิตป้อนยกหนังสือด้วยมือ 1 ยูนิตที่หัวเครื่อง เป็นหน่วยเก็บยกที่ยูนิตแรก เพื่อการเก็บทบยกเพิ่มยกหนังสือ ในกรณีที่ยูนิตป้อนเก็บยกหนังสือมีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเก็บรวมยกมากกว่าหนึ่งครั้ง
ยูนิตดีดยกหนังสือออก (AUTOMATIC REJECTER) ยูนิตสำหรับดีดยกหนังสือที่ไม่ครบออกจากระบบ ทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องตลอด ถึงแม้การเก็บยกอาจจะผิดพลาด แต่ไม่ทำให้ยกหนังสือเสียหาย
ยูนิตเก็บเรียงรวมยกแบบแนวดิ่งแยกสลับเล่ม ระบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปแยกป้อนมือ ทบยกรวมเก็บยกเพิ่มในครั้งที่สอง ในกรณีที่ยูนิตป้อนเก็บยกหนังสือมีไม่เพียงพอจำเป็นต้องเก็บรวมยกมากกว่าหนึ่งครั้ง
ยูนิตเครื่องไสสันทากาว เข้าปก แบบ 13 แคล้มหนีบ (13 Clamps Perfect binder) ระบบปรับ เปลี่ยน ตั้งความหนาหนังสือที่แคล้มหนีบเพียงแคล้มหนีบเดียว แคล้มหนีบที่เหลือก็จะถูกตั้งความ หนาเองโดยอัตโนมัติ (ระบบตั้งแคล้มหนีบแบบใหม่)
ยูนิตสายพานรับหนังสือออกจากเครื่องแบบสั้น เพื่อรับหนังสือที่เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว ลำเลียงออกมาโดยสายพาน พร้อมนับจำนวนรวม หนังสือที่เสร็จเป็นเล่มเรียบร้อย
ระบบเครื่อง
ระบบแยกปฎิบัติงานแบบอิสระ สามารถแบ่งแยกปฎิบัติงาน ระหว่างยูนิตป้อนยกหนังสือทั้งหมด กับ ยูนิตไสสัน ทากาว เข้าปก แยกออก จากกัน เพื่อต้องการเก็บยกรวมเล่มมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือป้อนยกหนังสือที่รวมเล่มเสร็จแล้ว ป้อนเข้ายูนิต ไสสัน ทากาว เข้าปก ด้วยมือของผู้ปฎิบัติงาน
ระบบโต๊ะเขย่ายกหนังสือ เพื่อให้ยกหนังสือทุกยก เรียงตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อย
ระบบตัดปาดสันหนังสือรุ่นใหม่ ใบมีดเรียงตัว 32 ใบ (32 BLADES -MILLING STATION) ระบบตัดปาดสันหนังสือรุ่นใหม่ มีใบมีดตัดสันเรียงตัวกันเป็นวงถึง 32 ใบมีด สามมารถตัดสันหนังสือออก มาเป็นเส้นกระดาษ ทำให้ไม่เกิดเป็นฝุ่นกระดาษ ง่ายต่อการเก็บบรรจุลงกระสอบ เพื่อนำไปขายต่อ เป็นเศษกระดาษและสามารถไปทำรีไซเคิลได้ พร้อมระบบดูดเส้นเศษกระดาษออกไปเก็บเข้าถุงกระสอบ
ระบบตัดควั่นที่สันหนังสือ สามารถตั้งความลึกในการควั่นสันหนังสือ พร้อมระบบดูดเศษกระดาษออกเก็บ เข้าถุง
ระบบทากาวร้อนที่สัน แบบสองวงล้อ ตั้งระยะทากาวสันได้ พร้อมถังต้มกาวร้อนสำรอง และล้อความร้อนปาดเส้นกาวที่เหลือออก สามารถตั้งเวลาเปิดระบบความร้อนต้มกาวล่วงหน้า
ระบบทากาวข้าง แบบจานล้อ ทาเป็นแนวเส้นสวยงาม
ระบบป้อนปกแบบต่อเนื่องแบบแนวนอน พร้อมรีดเส้นสันและเส้นพับ สามารถตั้งระยะเส้นพับได้อิสระ ในขณะเครื่องทำงาน โดยเครื่องจะป้อนปกเองอัตโนมัติ เมื่อมีหนังสือยกผ่านการทากาวร้อนมาแล้วเท่านั้น
ระบบหนีบสันปกเข้าเล่ม ด้วยแคล้มลูกเบี้ยขนาดใหญ่ บังคับแผ่นจานหนีบ เข้าปก ได้สันที่คม สวยงามและเล่มติดแน่น
Explorer 5500 of Purlux
ขนาดด้านสันหนังสือตั้งแต่ 140 - 440 มม. (5.56" - 17.32")
ขนาดด้านเปิดหนังสือตั้งแต่ 130 - 270 มม. (5.11" - 10.62")
ขนาดปกด้านสันหนังสือตั้งแต่ 140 - 440 มม. (5.56" - 17.32")
ขนาดปกด้านเปิดหนังสือตั้งแต่ 263 - 615 มม. (10.35" -24.21")
ความหนาเล่มตั้งแต่ 3 - 50 มม.
ความเร็วสูงสุด 5,500 เล่ม / ชม.